De Lionsclub Haarlemmermeer XXY hanteert de volgende wijze voor het mogelijke lidmaatschap van mannen en vrouwen, die tot onze club willen toetreden. Er zijn hierbij een drietal variaties mogelijk:

1. De leden van Haarlemmermeer XXY, of een lid van onze sponsorclub de Lionsclub Haarlemmermeer, dragen zelf iemand voor, die aan de volgende door de vereniging gestelde voorwaarden voldoet:

a.  Woonachtig of werkzaam zijn binnen de gemeente Haarlemmermeer.

b.   Voldoen aan de criteria van beroepsgroepen die vastgesteld zijn in het huishoudelijke reglement.

2. U bent al Lion en wilt overgeschreven worden naar onze club. In dat geval dient de daarvoor geldende procedure uitgevoerd gaan worden van Lions in transfer.

3. U heeft op andere wijze van onze club gehoord (bijvoorbeeld naar aanleiding van een krantenartikel) en wilt graag lid worden. In dat geval kunt u zelf contact opnemen met de president van de Lionsclub Haarlemmermeer XXY,

Uiteraard zijn ook dan bovengenoemde voorwaarden van toepassing. Na aanmelding wordt in alle drie de bovenstaande gevallen de volgende procedure gehanteerd:

Allereerst wordt de naam van het kandidaat-lid via de mail aan alle leden kenbaar gemaakt.

Indien, binnen 8 dagen, geen bezwaar is aangetekend door één van de leden zal de ledencommissie contact opgaan nemen voor een zogenaamd klikgesprek. Indien dit klikgesprek wederzijds positief is verlopen, zal het kandidaat-lid uitgenodigd gaan worden voor de eerstkomende werkvergadering.  

Indien u interesse heeft om lid te worden van onze vereniging dan kunt u dit uiteraard kenbaar maken.  U kunt, via deze link, https://haarlemmermeerxxy.lions.nl/belangstellingregistratie het betreffende webformulier invullen.  Dit formulier zal automatisch doorgestuurd worden aan de voorzitter van de ledencommissie.  De ledencommissie zal dan bekijken of het proces tot het verkrijgen van lidmaatschap in gang gezet kan gaan worden. Zij zullen dan met u contact opgaan nemen.